B-81588_Omslag

Boetseerwerk van paardenhoeven in uitvoering